הצהרת הפרטיות של SAP

ההגנה על פרטיותו של אדם חיונית לעתידו של עסק שבסיסו באינטרנט ולהתקדמות לכלכלת אינטרנט אמיתית. את הצהרת הפרטיות הזו יצרנו על מנת להמחיש את מחויבות החברה שלנו לזכותו של כל אדם להגנה על נתוניו ופרטיותו. הצהרת פרטיות זו מתארת כיצד אנו מטפלים במידע שעשוי לשמש לצורך זיהוי ישיר או עקיף של אדם ('מידע אישי').

א. מידע כללי

מיהו בקר הנתונים? בקר הנתונים של www.sap.com הוא SAP America, Inc., מנצ'סטר פייק ווסט 3999, ניוטון סקוור, פנסילבניה 19073, ארה"ב ('SAP'). כאשר טופס רישום מוצג באתר אינטרנט זה, בקר הנתונים עשוי להשתנות בהתאם להצעה בפועל או למטרת איסוף הנתונים, אך בכל מקרה הוא יוצג בהצהרת הפרטיות שבטופס הרישום האישי. את הממונה על הגנת המידע של קבוצת SAP ניתן להשיג בכתובת privacy@sap.com.

איזה מידע אישי אוספת SAP ? כשאתה מבקר באתרי האינטרנט של SAP, SAP מאחסנת מידע מסוים אודות הדפדפן, מערכת ההפעלה וכתובת ה-IP שלך.

אם אתה משתמש בטופס רישום, SAP תאסוף את המידע שתעביר לה, הכולל את השם הפרטי, שם המשפחה, כתובות הדוא"ל, מספרי הטלפון והמיקום שלך (מדינה, מחוז, עיר), שם החברה, תיאור המשרה והתפקיד, המחלקה והפונקציה, הקשר הנוכחי עם SAP והתעשיה שבה פועלת החברה שלך. אם תספק מספר כרטיס אשראי או פרטי בנק כדי להזמין מוצרים או שירותים מ-SAP, SAP תאסוף מידע זה כדי לבצע את התשלום שלך עבור המוצרים או השירותים המבוקשים.

מדוע זקוקה SAP למידע האישי שלך? SAP זקוקה למידע האישי שלך כדי להעניק לך גישה לאתר זה; כדי למסור מוצרים או שירותים כלשהם שהוזמנו; וכדי למלא חובות חוקיות, לרבות בדיקות הנדרשות על פי חוקי הייצוא החלים. מידע נוסף בנוגע לסיבות שבגינן זקוקה SAP למידע האישי שלך ניתן למצוא בסעיף ב' להלן, אם השימוש שעושה SAP במידע האישי שלך מבוסס על היתר בחוק. מידע נוסף בנוגע לסיבות שבגינן זקוקה SAP למידע האישי שלך ניתן למצוא בסעיף ג' להלן, אם השימוש שעושה SAP במידע האישי שלך מבוסס על הסכמתך. אם השימוש שעושה SAP במידע האישי שלך מבוסס על הסכמה, שים לב שאת המידע הכלול בהצהרת פרטיות זו בנוגע להצהרות ההסכמה המתאימות לסוגים מסוימים של שימושים במידע אישי ניתן למצוא גם ב מרכז משאבי ההסכמות . ככלל ועל אף שמתן המידע האישי מבוצע מרצון, יתכן ש-SAP לא תוכל לבצע את הזמנתך או למלא את בקשתך בלעדיו; לדוגמה, יתכן ש-SAP תזדקק למידע האישי שלך כדי לעבד הזמנה שביצעת, או כדי להעניק לך גישה להצעה באינטרנט שביקשת. במצבים כאלה, SAP אינה יכולה למלא את בקשתך ללא מידע אישי מסוים.

שים לב כי באפשרותך להזמין מוצרים או שירותים מבלי לתת הסכמה לפעולות שיווק נוספות מצידה של SAP.

מאילו סוגים של גורמי צד שלישי משיגה SAP מידע אישי? במרבית המקרים SAP אוספת מידע אישי ממך. SAP עשויה גם לקבל מידע אישי מגורמי צד שלישי, אם הדין החל במדינה מאפשר לה לעשות זאת. SAP תתייחס למידע אישי זה בהתאם להצהרת פרטיות זו, בנוסף להגבלות נוספות המוטלות על ידי הצד השלישי שסיפק לה את המידע, או על פי הדין החל במדינה. מקורות צד שלישי אלה כוללים:

· מגעים עסקיים של SAP ו/או של קבוצת SAP עם המעסיק שלך

 • גורמי צד שלישי שהורית להם לשתף את המידע האישי שלך עם SAP

למשך כמה זמן תאחסן SAP את המידע האישי שלי? SAP תאחסן את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא נדרש למטרות הבאות:

· כדי להעמיד לרשותך את המוצרים והשירותים המבוקשים, לרבות השימוש באתר sap.com;

· כדי ש-SAP תמלא את חובותיה החוקיות הנובעות, בין היתר, מחוקי הייצוא החלים;

· עד שתתנגד לשימוש כאמור על ידי SAP, אם השימוש שהיא עושה במידע האישי שלך מבוסס על אינטרס עסקי לגיטימי שלה, כמפורט בהצהרת פרטיות זו;

· עד שתבטל את ההסכמה שנתת בהצהרת פרטיות זו, אם SAP מעבדת את המידע האישי שלך על בסיס הסכמתך;

· כדי לפעול בהתאם לחוק המחייב החל בנוגע לשמירת המידע האישי שלך למשך תקופה ארוכה יותר, או כשהמידע האישי שלך נדרש ל-SAP כדי לטעון טענות משפטיות או להתגונן מפניהן, SAP תשמור את המידע האישי שלך עד לתום תקופת השמירה הרלוונטית או עד שהתביעות הרלוונטיות יוסדרו.

מיהם הנמענים של המידע האישי שלך והיכן הוא יעובד? המידע האישי שלך יועבר לסוגים הבאים של גורמי צד שלישי לצורך עיבודו:

· ספקי שירותים צד שלישי; למשל, לצורך אספקת אתר האינטרנט או הפצת ידיעון, מן שירותי ייעוץ ושירותים קשורים נוספים.

כחלק מקבוצת חברות גלובלית הפועלת ברחבי העולם, ל-SAP ישנן חברות מסונפות (' קבוצת SAP ') וספקי שירות צד שלישי מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (ה-'EEA'), אשר יעבירו את המידע האישי שלך למדינות מחוץ ל-EEA. אם העברות אלה הן למדינה שלגביה נציבות האיחוד האירופי לא הוציאה החלטת תאימות (adequacy decision), SAP תשתמש בסעיפים החוזיים הסטנדרטים של האיחוד האירופי כדי לדרוש במסגרת חוזית כי המידע האישי שלך יקבל רמת הגנה על הנתונים התואמת לזו של ה-EEA. באפשרותך לקבל עותק (שממנו הוסר מידע מסחרי או לא רלוונטי) של סעיפים חוזיים סטנדרטיים אלה על ידי שליחת בקשה אל privacy@sap.com. כמו כן, באפשרותך לקבל מהנציבות האירופית מידע נוסף על ההיבט הבינלאומי של הגנה על נתונים כאן .

מהן זכויותיך להגנה על המידע?

באפשרותך לבקש מ- SAP : גישה בכל עת למידע על המידע האישי שהיא מעבדת אודותיך ולתקן או למחוק מידע אישי זה. יחד עם זאת, עליך לדעת כי SAP יכולה למחוק, או תמחק, את המידע האישי שלך רק אם אין כל חובה חוקית או זכות גוברת של SAP לשמור אותו. שים לב גם כי אם תבקש מ-SAP למחוק את המידע האישי שלך, לא תוכל להמשיך ולהשתמש באף אחד משירותיה המחייבים אותה להשתמש במידע האישי שלך.

אם SAP משתמשת במידע האישי שלך על בסיס הסכמתך או כדי לבצע חוזה שנחתם איתך, תוכל גם לבקש עותק של המידע האישי שסיפקת לה. לשם כך, עליך לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל שלהלן ולציין את פעולות העיבוד או המידע שאליהם מתייחסת בקשתך, את הפורמט שבו ברצונך לקבל מידע זה והאם יש לשלוח את המידע האישי אליך או לנמען אחר. SAP תשקול בעיון את בקשתך ותדון אתך באופן המיטבי שבו ניתן להיענות לה.

כמו כן, באפשרותך לבקש מ-SAP להגביל עיבוד נוסף של המידע האישי שלך בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) הודעת כי המידע האישי שנמצא בידי SAP אודותיך אינו נכון, זאת בכפוף לזמן שנדרש ל-SAP לבדוק את דיוק המידע האישי הרלוונטי, (2) אין כל בסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך על ידי SAP ואתה דורש ממנה להגביל כל עיבוד נוסף שלו, (3) SAP אינה זקוקה עוד למידע האישי שלך, אך אתה מציין כי אתה דורש מ-SAP לשמור מידע זה על מנת לתבוע או לממש זכויות חוקיות או כדי להתגונן כנגד תביעות של גורמי צד שלישי, או (4) כשאתה מתנגד לעיבוד המידע האישי שלך על ידי SAP על בסיס אינטרס לגיטימי של SAP (כמפורט להלן בסעיף ג'), בכפוף לזמן הנדרש ל-SAP כדי לקבוע האם יש לה אינטרס או חובה חוקית גוברים המאפשרים את עיבוד המידע האישי שלך.

עבור אנשים פרטיים במדינת קליפורניה, עומדת לך במקום זאת הזכות:

· לבקש מ-SAP גישה למידע האישי שלך שאותו היא אוספת, שבו היה משתמשת, שאותו היא מגלה אודותיך או מוכרת (אם רלוונטי);

 • לבקש כי SAP תמחק מידע אישי אודותיך;

· לקבל יחס לא מפלה לצורך מימוש זכות מזכויות הגנת המידע שלך;

· במקרה של בקשה מ-SAP לקבלת גישה למידע האישי שלך, לגרום לכך שמידע זה יהיה ניתן להעברה, אם ניתן, בפורמט שמוכן לשימוש מיידי המאפשר לך לשדרו לנמען אחר ללא דיחוי; וכן

· לבטל את ההסכמה למכירת המידע האישי. בהתאם לדרישות הגילוי במסגרת חוק פרטיות הצרכן (Consumer Privacy Act) של קליפורניה ('CCPA'), SAP פטורה ממתן הודעה לביטול ההסכמה משום שהיא אינה מוכרת, ולא תמכור, את המידע האישי שלך.

יחד עם זאת, עליך לדעת כי SAP יכולה למחוק, או תמחק, את המידע האישי שלך רק אם אין כל חובה חוקית או זכות גוברת של SAP לשמור אותו. שים לב גם כי אם תבקש מ-SAP למחוק את המידע האישי שלך, לא תוכל להמשיך ולהשתמש באף אחד משירותיה המחייבים אותה להשתמש במידע האישי שלך.

כיצד תוכל לממש את זכויות הגנת המידע שלך? הפנה בבקשה כל שאלה בנוגע למימוש זכויותיך לכתובת webmaster@sap.com.

עבור אנשים פרטיים בקליפורניה, תוכל לממש את זכויותיך גם באופן הבא:

ניתן להתקשר בשיחת חינם כדי להגיש בקשה באמצעות מספרי הטלפון המסופקים כאן. כמו כן, באפשרותך למנות נציג מורשה להגשת בקשות ל-SAP לצורך מימוש זכויות הגנת המידע שלך. סוכן מורשה כאמור חייב להירשם במזכירות המדינה של קליפורניה ולהגיש הוכחה לכך שנתת אישור לסוכן לפעול מטעמך. אם אתה אדם בעל מוגבלות, פנה ל-SAP בכתובת שלעיל או במספר הטלפון לחיוג חינם כדי לקבל גישה להצהרת הפרטיות בפורמט חלופי.

כיצד מבצעת SAP אימות של בקשות למימוש זכויות להגנת מידע? SAP תנקוט צעדים על מנת להבטיח את אימות זהותך בדרגת וודאות סבירה לפני שתפעל על פי זכות הגנת המידע שברצונך לממש. כשניתן, SAP תבצע התאמה של המידע האישי שסיפקת בעת הגשת בקשה למימוש זכויותיך עם מידע שכבר נשמר בידיה. בכך עשויה להיכלל התאמה של שתי נקודות נתונים או יותר שסיפקת בעת הגשת בקשתך עם שתי נקודות נתונים או יותר שכבר נמצאים בידי SAP.

בהתאם לתהליך האימות שמוגדר ב-CCPA, SAP תחייב את קיומו של תהליך אימות מחמיר יותר עבור בקשות מחיקה, או עבור מידע אישי שנחשב רגיש או פגיע, במטרה למזער את הפגיעה שעשויה להיגרם לך עקב גישה או מחיקה לא מורשות של המידע האישי שלך. אם SAP מחויבת לבקש ממך מידע נוסף מעבר למידע שכבר נשמר אצלה, היא תשתמש בו רק כדי לאמת את זהותך על מנת שתוכל לממש את זכויות הגנת המידע שלך, או לצורכי אבטחה ומניעת הונאה.

SAP תסרב למלא בקשות שבאופן ברור אינן מבוססות, חריגות, מהוות הונאה או שאינן נדרשות מכל סיבה אחרת על פי הדין המקומי.

הזכות להגיש תלונה . אם לדעתך SAP אינה מעבדת את המידע האישי שלך בהתאם לדרישות המפורטות בהצהרת פרטיות זו או לדרישות המפורטות בחוקי הגנת המידע החלים ב-EEA, באפשרותך להגיש בכל עת תלונה לרשות הגנת המידע של מדינת מגוריך ב-EEA, או לרשות הגנת המידע במדינה שבה מנהלת SAP את משרדיה הרשומים.

האם אוכל להשתמש במוצרים ובשירותים של SAP אם אני קטין או ילד?

ילדים . אתרי האינטרנט והשירותים המקוונים של SAP אינם מיועדים למשתמשים שגילם נמוך מ-16 שנים, או הגיל המקביל בתחום השיפוט הרלוונטי. אם גילך נמוך מ-16, אינך מורשה להירשם לאתר אינטרנט זה או לשירותים מקוונים.

פרטיות ילדים בארה"ב . SAP אינה אוספת ביודעין מידע אישי של ילדים מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס ולדעתך SAP אוספת מידע על ילד, פנה בבקשה אל SAP בהתאם להוראות שבהצהרת פרטיות זו. SAP תנקוט צעדים על מנת למחוק את המידע מוקדם ככל האפשר. לאור כך שהאתרים והשירותים המקוונים של SAP אינם מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 16 שנים ובהתאם לדרישות הגילוי ב-CCPA, SAP אינה מוכרת את המידע האישי של קטינים כלשהם בני פחות מ-16 שנים.

ב. עיבוד המבוסס על היתר בחוק

מדוע צריכה SAP להשתמש במידע האישי שלי ומהו הבסיס החוקי לשימוש שהיא עושה בו?

עיבוד לצורך קיום התחייבויות חוזיות . SAP זקוקה למידע האישי שלך כדי לספק מוצרים או שירותים שהזמנת במסגרת חוזה שהיא חתמה איתך, כדי ליצור חוזה למוצרים או לשירותים בינך לבינה, או כדי לשלוח לך חשבוניות עבור מוצרים או שירותים שהוזמנו. SAP מעבדת מידע אישי על מנת לקיים התחייבויות חוזיות בהתאם לסעיף 6(1), ס"ק b ל-GDPR או בהתאם לסעיף מקביל בחוקים אחרים במדינה, לפי העניין.

עיבוד כאשר הדבר נחוץ לקיום התחייבויות חוזיות של SAP כולל מענה לשאילתות קשורות שלך, עיבוד המשוב שלך או מתן תמיכה לך. פעולות אלה עשויות לכלול נתוני שיחה שיתכן כי יזמת או אפשרת, למשל דרך פונקציונליות הצ'ט באתר SAP.com או במקומות אחרים באינטרנט שבהם ישנה נוכחות של SAP, דרך טפסים ליצירת קשר, כתובות דוא"ל או בטלפון. בהצהרת פרטיות זו, המונח 'מוצרים ושירותים' כולל גישה למשאבי SAP הכוללים שירותי אינטרנט, מבצעים, תחרויות, הגרלות, תוכן אחר, ידיעונים שאינם קשורים לשיווק, סקירות טכניות, מדריכים, הדרכות ואירועים.

כמו כן, SAP מבצעת תקשורת על בסיס שוטף באמצעות הודעות דוא"ל למשתמשים המנויים לשירותיה ובאמצעות הטלפון במטרה לפתור את התלונות שלך או של לקוחות אחרים או כדי לחקור פעולות חשודות.

SAP תשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לאשר את פתיחת החשבון שלך, לשלוח לך הודעה על תשלומים, לשלוח לך מידע על שינויים במוצרים ובשירותים שלה וכדי לשלוח הודעות וגילויים אחרים כנדרש בחוק. באופן כללי, משתמשים אינם יכולים לבטל את הסכמתם לקבלת הודעות מסוג זה משום שהן נדרשות לצורך היחסים העסקיים הרלוונטיים ואינן בעלות אופי שיווקי.

לגבי הודעות הקשורות לשיווק כמו הודעות דוא"ל ושיחות טלפון, SAP (1) תספק לך מידע מסוג זה רק לאחר שבחרת לקבלו, אם כך נדרש על פי חוק, וכן (2) תעניק לך את ההזדמנות לבטל את הסכמתך לקבלתן אם אינך מעוניין לקבל הודעות נוספות הקשורות לשיווק. באפשרותך גם לבטל את ההסכמה לקבלת הודעות שיווקיות בכל עת על ידי עדכון העדפה זו.

עיבוד לשם הבטחת הציות . SAP והמוצרים, הטכנולוגיות והשירותים שלה כפופים לחוקי הייצוא של מגוון מדינות לרבות, בין היתר, חוקי האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, וחוקי ארצות הברית של אמריקה. אתה מכיר בכך שבהתאם לחוקי הייצוא, לעיצומים על סחר ולאמברגו החלים שנקבעו על ידי המדינות הללו, SAP נדרשת לנקוט אמצעים במטרה למנוע מישויות, מארגונים ומגורמים הרשומים ברשימות ממשלתיות של גורמים שעליהם מוטלים עיצומים את הגישה למוצרים, לטכנולוגיות ולשירותים מסוימים דרך אתרי האינטרנט של SAP או דרך ערוצי מסירה אחרים שבשליטתה. בכך נכללים האמצעים הבאים: (1) בדיקות אוטומטיות של כל נתוני הרישום של משתמשים כמפורט להלן ומידע נוסף שמשתמש מספק אודות זהותו – אל מול הרשימות הרלוונטיות של גורמים שעליהם מוטלים עיצומים; (2) חזרה שוטפת על בדיקות אלה בכל פעם שרשימה של גורמים שעליהם מוטלים עיצומים מתעדכנת או כאשר משתמש מעדכן את פרטיו; (3) חסימת הגישה לשירותים ולמערכות של SAP במקרה של התאמה אפשרית; וכן (4) פניה למשתמש במטרה לאשר את זהותו במקרה של התאמה אפשרית. כל שימוש כאמור במידע האישי שלך מבוסס על היתר לעיבוד מידע אישי לצורך ציות לחובות חוקיות (סעיף 6(1) ס"ק c ל-GDPR) ועל אינטרסים לגיטימיים של SAP (סעיף 6(1) ס"ק f ל-GDPR) או בהתאם לסעיפים המקבילים במסגרת חוקים אחרים במדינה, לפי העניין.

כמו כן, אתה מכיר בכך שהמידע הנדרש לצורך מעקב אחר הבחירות שביצעת בקשר עם ההגנה על המידע והפרטיות שלך לצורך עיבוד המידע האישי שלך, או לצורך קבלת חומרים שיווקיים (כלומר, בהתאם למדינה שבה פועלת קבוצת החברות הרלוונטית של SAP ולשאלה האם נתת הסכמה מפורשת לקבלת חומרים שיווקיים או בחרת לבטל את הסכמתך לכך), עשוי להיות מועבר בין חברות בקבוצת החברות של SAP כשהדבר נחוץ לשם הבטחת הציות.

עיבוד המבוסס על אינטרס לגיטימי של SAP . SAP רשאית להשתמש במידע האישי שלך על בסיס אינטרס לגיטימי שלה (סעיף 6(1) ס"ק f ל-DGPR) או בהתאם לסעיף המקביל במסגרת חוקים אחרים במדינה, לפי העניין, באופן הבא:

 • הונאה ותביעות משפטיות . אם נדרש, SAP תשתמש במידע האישי שלך למטרות של מניעת פעילויות פליליות כגון הונאה או ניהול התביעה בגינן, וכדי לטעון טענות משפטיות או להתגונן מולן.
 • שאלונים וסקרים . SAP עשויה להזמין אותך להשתתף בשאלונים ובסקרים. שאלונים וסקרים אלה בדרך כלל מתוכננים כך שניתן לענות עליהם ללא נתונים כלשהם שעשויים לשמש לזיהוייך. אם למרות זאת אתה מזין נתונים כאלה בשאלון או בסקר, SAP תשתמש במידע אישי זה כדי לשפר את מוצריה ושירותיה.
 • ביצוע חוזה . אם אתה רוכש או מתכוון לרכוש מוצרים או שירותים מ-SAP בשם לקוח תאגידי, או אם מונית מסיבה אחרת לכהן כאיש הקשר לטובת הקשרים העסקיים בין לקוח תאגידי ('איש קשר של לקוח') לבין SAP, SAP תשתמש במידע האישי שלך למטרה זו. בכך נכללים, למען הסר ספק, הצעדים הנדרשים לצורך יצירת הקשרים העסקיים הרלוונטיים. במקרה שאיש קשר של לקוח קיים מודיע ל-SAP כי אתה מחליף אותו, SAP תתייחס אליך, ממועד ההודעה האמורה, כאיש הקשר של הלקוח הרלוונטי עבור הלקוח המתאים, עד שתביע את התנגדותך, כמפורט להלן.
 • יצירת מערכות נתונים מותממות . SAP תבצע התממה של מידע אישי הניתן במסגרת הצהרת פרטיות זו כדי ליצור מערכות נתונים מותממות, אשר לאחר מכן ישמשו לשיפור המוצרים והשירותים שלה ושל החברות המסונפות שלה.
 • תוכן מותאם אישית . אם תבחר לקבל מ-SAP הודעות שיווקיות כגון, בין היתר, ידיעונים, עלונים או סקירות טכניות, SAP תאסוף ותאחסן פרטים לגבי אופן ההתקשרות שלך עם תוכן כאמור כדי לסייע ביצירה, בפיתוח, בתפעול, במסירה ובשיפור של התקשורת שלנו איתך. מידע זה נצבר במטרה לסייע ל-SAP במתן מידע מועיל יותר וכדי להבין מהם התחומים שמעניינים אותך ביותר.
 • הקלטות למטרת שיפור האיכות . במקרה של שיחות טלפון או צ'ט, SAP תקליט שיחות אלה (לאחר שתקבל על כך הודעה מתאימה במהלך השיחה ולפני תחילת ההקלטה) כדי לשפר את איכות השירותים שלה.
 • כדי לעדכן אותך או לבקש ממך משוב . במסגרת היחסים העסקיים הקיימים בינך לבין SAP, SAP עשויה להודיע לך, כשהדבר מותר ובהתאם לחוקים המקומיים, על מוצרים או שירותים שלה (לרבות סמינרים באינטרנט, סמינרים ואירועים) שדומים או קשורים למוצרים ושירותים שכבר רכשת או שבהם השתמשת המסופקים על ידי SAP. כמו כן, אם אתה נוכח או צופה בסמינר באינטרנט, בסמינר או באירוע של SAP, מוריד סקירות טכניות, ידיעונים, סרטונים, תקופות ניסיון בחינם של תוכנות או רוכש מוצרים או שירותים מ-SAP, SAP עשויה לפנות אליך כדי לקבל משוב בנוגע לשיפור החומר, המוצר או השירות הרלוונטיים.

הזכות להתנגד . באפשרותך להתנגד לשימוש שעושה SAP במידע האישי שלך כמפורט בסעיף זה בכל עת על ידי עדכון העדפה זו. במקרה כזה, SAP תבחן בקפידה את התנגדותך ותפסיק כל שימוש נוסף במידע הרלוונטי, אלא אם ישנן ל-SAP עילות לגיטימיות משכנעות להמשך השימוש במידע אשר גוברות על התנגדותך, או אם SAP זקוקה למידע לצורך הוכחה, מימוש או הגנה בתביעות משפטיות.

עיבוד בהתאם לחוקים חלים במדינה . אם הדין החל במדינה מאפשר ל-SAP לעשות זאת, SAP תשתמש במידע אודותיך, שחלקו הוא מידע אישי, למטרות העסקיות הבאות:

 • כדי לתכנן ולארח אירועים
 • כדי לארח פורומים או סמינרים מקוונים באינטרנט

· למטרות שיווקיות כגון עדכונך בנוגע למוצרים ולשירותים העדכניים ביותר ואירועים צפויים של SAP

· כדי לפנות אליך במטרה לדון בעניין שאתה מביע בשירותים ובהצעות של SAP

· כדי לעזור ל-SAP ליצור, לפתח, לתפעל, למסור ולשפר את השירותים, המוצרים, התוכן והפרסומות, וכדי לשפר, לשדרג או להרחיב את השירות או ההתקן שנמצא בבעלותה של SAP, מיוצר על ידיה, עבורה או נמצא בשליטתה

 • כדי לספק לך מידע שעבר התאמה אישית טובה יותר
 • לצורך מניעת הפסד
 • למטרות של אבטחת חשבונות ורשתות

· למטרות פנימיות כמו ביקורת, ניתוח ומחקר לשם שיפור המוצרים או השירותים של SAP

 • כדי לאמת את זהותך ולהחליט על השירותים המתאימים

· כדי לזהות אירועי אבטחה, להתגונן מפני פעולות זדוניות, הונאות, פעולות מרמה או פעילות בלתי חוקית, וכדי לנהל את התביעה נגד האחראים לפעילות כזו

· כדי לאתר באגים לשם זיהוי ותיקון שגיאות שפוגעות בפונקציונליות המתוכננת הקיימת

 • לשם ביצוע מחקר פנימי לטובת פיתוח טכנולוגי והדגמה

· כדי לבצע פעילויות לצורך אימות או שמירה על האיכות או הבטיחות של שירות או התקן שנמצאים בבעלותה של SAP, המיוצרים על ידיה, עבורה או שנמצאים בשליטתה.

ג. עיבוד המבוסס על הסכמה

במקרים הבאים, SAP תעבד את המידע האישי שלך אם תיתן את הסכמתך המוקדמת לעיבוד המידע האישי שלך למטרה ספציפית (סעיף 6(1) ס"ק a ל-GDPR) או בהתאם לסעיף המקביל במסגרת החוקים האחרים במדינה, לפי העניין. כל סעיף להלן הקשור לפעולת עיבוד של מידע אישי מקושר להצהרת הסכמה אחת ב מרכז משאבי ההסכמות . אם תפתח שוב הצהרת פרטיות זו לאחר שנתת לראשונה הסכמה אחת או יותר, תראה את הצהרת הפרטיות המלאה ולא רק מידע לגבי ההסכמות שנתת.

חדשות בנוגע למוצרים והשירותים של SAP . בכפוף להוראה מתאימה ולהסכמתך, SAP עשויה להשתמש בשמך, בכתובת הדוא"ל והדואר, במספר הטלפון, בתיאור המשרה שלך ובפרטים בסיסיים אודות המעסיק שלך (שם, כתובת ותעשיה), כמו גם בפרופיל קשר המבוסס על מגעים קודמים עם SAP (רכישות קודמות, השתתפות בסמינרים באינטרנט, בסמינרים או באירועים או שימוש בשירותים (באינטרנט) – פרטים נוספים בנושא זה ניתן למצוא בהצהרת קובצי ה-Cookie המוצגת באתר הרלוונטי של SAP) על מנת לעדכן אותך בהכרזות העדכניות ביותר על מוצרים, בעדכוני תוכנה, בשדרוגי תוכנה, בהצעות מיוחדות ובמידע נוסף על התוכנות והשירותים של SAP (לרבות ידיעונים שיווקיים) ואירועים שהיא עורכת ועל מנת להציג תוכן רלוונטי באתרים של SAP. בקשר לפעילויות שיווקיות אלה, SAP עשויה לספק מזהה משתמש שעבר hash לרשתות חברתיות המופעלות על ידי צד שלישי או לשירותי אינטרנט אחרים (כמו טוויטר, LinkedIn, פייסבוק, אינסטגרם או גוגל), כאשר לאחר מכן מבוצעת התאמה של מידע זה כנגד נתוני הרשתות החברתיות או מסדי הנתונים של שירותי האינטרנט עצמם במטרה להציג לך מידע רלוונטי יותר.

יצירת פרופילי משתמשים. SAP מציעה לך את האפשרות להשתמש בשירותי האינטרנט שלה לרבות פורומים, בלוגים ורשתות (כגון קהילת SAP) המקושרים לאתר זה, אשר מחייבים אותך להירשם וליצור פרופיל משתמש. פרופיל משתמש מספק את האפשרות להציג מידע אישי אודותיך למשתמשים אחרים, לרבות, בין היתר, שמך, תמונתך, חשבונות המדיה החברתית, כתובת הדואר או הדוא"ל, או שתיהן, מספר הטלפון, תחומי עניין אישי, כישורים ומידע בסיסי על החברה שלך.

פרופילים אלה עשויים להיות קשורים לשירות אינטרנט יחיד של SAP או, אם הפרופיל נוצר באמצעות 'שירות אימות הזהות' (Identity Authentication Service) של פלטפורמת הענן של SAP, הוא עשוי לאפשר לך לגשת לשירותי אינטרנט אחרים של SAP או של גופים אחרים בקבוצת SAP, או של שניהם (ללא קשר לכל הסכמה שניתנת בהתאם לסעיף 'העברת המידע האישי שלך לחברות SAP אחרות' להלן). אולם תמיד עומדת לרשותך האפשרות לבחור באילו מבין שירותי אינטרנט נוספים אלה תשתמש, והמידע האישי שלך יועבר רק להם לאחר הגישה הראשונית שלך אליהם. שים לב כי ללא הסכמתך לכך ש-SAP תיצור פרופיל משתמש כאמור, SAP לא תוכל להציע לך את השירותים הללו ככל שהסכמתך מהווה דרישה חוקית לכך ש-SAP תוכל לספק לך את השירותים הללו.

בתוך שירות אינטרנט כלשהו, מעבר לאספקת הגישה לשירות, הפרופיל שלך משמש להתאמה אישית של הקשר עם משתמשים אחרים (לדוגמה, באמצעות פעולות של שליחה וקבלה של הודעות או מעקב), והוא משמש את SAP לחיזוק איכות הקשר ושיתוף הפעולה דרך שירותים מסוג זה ולצורך אספקת רכיבי משחוּק (משחוּק הוא התהליך של שימוש במשהו קיים, כמו אתר אינטרנט, יישום ארגוני או קהילה מקוונת, ושילוב של מגנוני משחק בתוכו כדי ליצור מוטיבציה להשתתפות, לשילוב ולנאמנות). במידה המרבית הנתמכת על ידי שירות האינטרנט הרלוונטי, תוכל להשתמש בפונקציונליות של שירות האינטרנט הרלוונטי כדי להחליט איזה מידע ברצונך לשתף.

סוגים מיוחדים של מידע אישי. בקשר עם הרישום לאירוע או לסמינר ומתן הגישה אליהם, SAP עשויה לבקש מידע על מצב בריאותך במטרה לזהות אנשים בעלי מוגבלויות או דרישות דיאטטיות מיוחדות ולהתחשב בהם במהלך האירוע. כל שימוש כאמור במידע מבוסס על ההסכמה שאתה נותן להלן.

שים לב כי אם לא תיתן מידע כלשהו כאמור לגבי מוגבלויות או דרישות דיאטטיות מיוחדות, SAP לא תוכל לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כלשהם.

יצירת פרופיל אירוע . אם תירשם לאירוע, לסמינר או לסמינר באינטרנט של SAP, SAP עשויה לשתף מידע בסיסי על המשתתף (שמך, החברה וכתובת הדוא"ל שלך) עם משתתפים אחרים באותו אירוע, סמינר או סמינר באינטרנט במטרה לאפשר תקשורת והחלפת רעיונות.

העברת המידע האישי שלך לחברות SAP אחרות. SAP עשויה להעביר את המידע האישי שלך לגופים אחרים בקבוצת SAP. את הרשימה העדכנית של הגופים בקבוצת SAP ניתן למצוא כאן . במקרים כאלה, הגופים הללו ישתמשו לאחר מכן במידע האישי לאותן מטרות ובמסגרת אותם תנאים כמפורט בסעיף ג' זה לעיל.

העברת המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי אחרים. לבקשתך, בהתאם למצוין בהסכמתך, SAP תעביר את נתוני הרישום שלך לחברות הרשומות בדף הרישום. החברות ישתמשו בנתוני הרישום שלך לצורך ההשתתפות באירוע והן מחויבות למחוק לאחר מכן את הנתונים. אם חברה מתכוונת להשתמש בנתונים שלך לכל מטרה אחרת, היא תפנה אליך כדי להסביר לך כיצד ולאילו מטרות היא תשתמש בנתוני הרישום שלך.

ביטול הסכמה שניתנה להלן . אתה רשאי בכל עת לבטל הסכמה שניתנה להלן על ידי ביטול רישום כמנוי . במקרה של ביטול, SAP תפסיק לעבד מידע אישי הכפוף להסכמה זו אלא אם היא נדרשת על פי חוק לעשות זאת. אם SAP נדרשת לשמור את המידע האישי שלך מסיבות חוקיות, המידע האישי שלך לא ייכלל בעיבוד נוסף ויישמר רק למשך הזמן הנדרש על פי חוק. עם זאת, כל ביטול יהיה חסר תוקף בכל הנוגע לעיבוד מידע אישי שבוצע על ידי SAP בעבר עד למועד הביטול שלך. כמו כן, אם השימוש שלך בהצעות של SAP מחייב את הסכמתך המוקדמת, SAP לא תוכל (עוד) לספק לך את השירות (או השירותים, אם אתה מבטל את ההסכמה לשימוש על ידי SAP בפרופיל שלך במסגרת 'שירות אימות הזהות' בפלטפורמת הענן של SAP עבור כמה שירותים שלה), ההצעה או האירוע הרלוונטיים לאחר הביטול.

ד. קובצי Cookie וכלים דומים

המידע שנאסף באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות, וכל שימוש שנעשה במידע כזה, מפורטים בהצהרת קובצי ה-Cookie של SAP. באפשרותך לממש את העדפות קובצי ה-Cookie שלך כמפורט בהצהרת קובצי ה-Cookie של SAP על ידי שימוש בקישור "העדפות קובצי Cookie" בכותרת התחתונה של דף הבית של SAP.com.

ה. הוראות ספציפיות למדינה

כאשר מוטלות על SAP דרישות הפרטיות של ארה"ב, יחולו גם התנאים הבאים:

אל תעקוב. הדפדפן שלך עשוי לאפשר לך להגדיר העדפה מסוג 'אל תעקוב'. אלא אם צוין אחרת, האתרים שלנו אינם מכבדים בקשות מסוג 'אל תעקוב'. עם זאת, אתה רשאי לבחור שלא לקבל קובצי Cookie על ידי שינוי ההגדרות הספציפיות בדפדפן האינטרנט שלך או, כשרלוונטי, על ידי עיון בהצהרת קובצי ה-Cookie שלנו. קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים שמוצבים במחשב שלך בזמן שאתה מבקר באתרים מסוימים באינטרנט ומשמשים לזיהוי המחשב שלך. שים לב כי אם אינך מאשר את השימוש בקובצי Cookie, יתכן שלא תוכל להשתמש בפונקציות ובתכונות מסוימות של האתר שלנו. אתר זה אינו מאפשר לגורמי צד שלישי לאסוף מידע אודותיך במהלך הזמן ובין אתרים.

הוראות ספציפיות לרוסיה יחולו על תושבים ואזרחים של הפדרציה הרוסית.

עדכון אחרון: 15 במאי, 2020.

כדי לצפות בגרסה הקודמת של הצהרת פרטיות זו, לחץ כאן.